Beleidsplan Stichting Vrienden van het Doopsgezind Kerkgebouw te Almelo

 

De hoofdlijn van het beleid is het kerkgebouw voor het nageslacht te behouden en het gebouw een zinvolle invulling te geven d.m.v. onderstaande punten. De intentie is dit te bereiken door een warme en betrokken relatie met de doopsgezinde gemeente en de kerkenraad.

 

-          Middels een info folder werven van donateurs.

 

-          Het kerkgebouw is goedgekeurd als trouwlocatie door de gemeente Almelo.

Weddings- en eventsbureaus zijn hierover ge´nformeerd.

 

-          Het kerkgebouw is beschikbaar voor diverse activiteiten w.o. ontvangsten en diners.

Cateraars zijn bij deze activiteiten actief betrokken en hierover ge´nformeerd.

 

-          Het werven van fondsen om onderhoudsplannen te realiseren.

In overleg wordt met de DGA een onderhoudsplan opgesteld en geactualiseerd. Op basis daarvan wordt door de DGA een BRIM subsidie aangevraagd bij de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed.

 

-          Bekendheid blijven geven aan de mogelijkheden van het kerkgebouw.

 

-          Voor het geven en het organiseren van concerten worden subsidie kanalen op het gebied van culturele evenementen gezocht.

 

-          Activiteiten van de Stichting Vrienden druisen niet in tegen de geest en de doelstelling van de Doopsgezinde Gemeente Almelo.

 

-          Beheer van het vermogen en ontvangen donaties vindt plaats in overleg met de bankrelatie ABNAMRO te Almelo.

 

Ongewijzigd vastgesteld op 8 februari 2017 (eerder vastgesteld op 9 juli 2012).